Ivan D. Hladík

Žurnalista, spisovatel, scenárista & kreativec v marketingu

Už více než dvě desítky let (a čím dál více) píšu všechno a o všem, co mě baví a o čem věřím, že baví číst mé čtenáře. Mám za sebou několik knih, povídek, fejetonů, ale také divadelních her i televizních scénářů, bezpočet článků pro různá média.

Dvaadvacet let jsem pracovně i umělecky působil na projektech světového unikátu, Křižíkově fontáně v Praze. Tam jsem se podílel na úspěšných muzikálových projektech jako autor textů písní a libret, zároveň střídavě v marketingu nebo na postu tiskového mluvčího, ale i jako herec v některých představeních.

Kolem činohry, muzikálů i filmu se točila část mého profesního života, stihl jsem ale také sbírat zkušenosti v českých i zahraničních marketingových společnostech, kde jsem tvořil návrhy kampaní, mobilních aplikací včetně funkčnosti a designu, grafické materiály a prezentace. Poslední roky píšu a vyhledávám témata coby novinář v nejčtenějším českém deníku Blesk, kde se věnuji především pražskému zpravodajství, ale také kulturním či cestovatelským článkům, recenzím a rozhovorům se zajímavými lidmi.

A co mě baví, když zrovna nepíšu? Jezevčíci, světová filmová a televizní tvorba, čtení knih a poslech audioknih a soundtracků, cestování (nejraději mám Madeiru, Portugalsko, Velkou Británii, severské země), snažím se naučit norsky a hlavně najít čas na ještě více a více psaní, protože příběhy se mají vyprávět...

Ivan D. Hladík – journalist, writer, screenwriter & creative in marketing

For more than two decades I have been writing everything I personaly enjoy and believe so do my readers. I have several books, short stories, feuilletons, but also plays and TV scripts, countless articles for various media. For twenty two years I have worked and artistically worked on projects unique in the world, Křižík's Fountain in Prague. There I participated in successful musical projects as the author of lyrics and librettos, alternately in marketing and as a press spokesman, but also as an actor in some performances.

Part of my professional life revolved around theatre, musicals and film, but I also managed to gain experience in Czech and foreign marketing companies, where I created campaign designs, mobile applications, including functionality and design, graphic materials and presentations. In recent years, I have been writing and looking for topics as a journalist in the most widely read Czech daily newspaper and magazines named Blesk, where I focus mainly on Prague news, but also on cultural or travel articles, reviews and interviews with interesting people.

And what do I enjoy when I'm not writing? Dachshunds, world film and television production, reading books and listening to audiobooks and soundtracks, traveling (I prefer Madeira, Portugal, United Kingdom, the Nordic countries), I try to learn Norwegian and especially to find time for even more and more writing, because the stories are supposed to tell...