Ivan D. Hladík

Žurnalista, spisovatel, scenárista, textař & kreativec v marketingu

Už více než tři desítky let (a čím dál raději) píšu všechno a o všem, co mě baví a o čem věřím, že baví číst mé čtenáře. Mám za sebou několik knih, povídek, fejetonů, ale také divadelních her i televizních scénářů, bezpočet článků pro různá média.

Dvaadvacet let jsem pracovně i umělecky působil na projektech světového unikátu, Křižíkově fontáně v Praze. Tam jsem se podílel na úspěšných muzikálových projektech jako autor textů písní a libret, zároveň střídavě v marketingu nebo na postu tiskového mluvčího, ale i jako herec v některých představeních. Kolem činohry, muzikálů i filmu se točila část mého profesního života, stihl jsem ale také sbírat zkušenosti v českých i zahraničních marketingových společnostech, kde jsem tvořil návrhy kampaní, mobilních aplikací včetně funkčnosti a designu, grafické materiály a prezentace. Poslední roky píšu a vyhledávám témata coby novinář v nejčtenějším českém deníku Blesk, kde se věnuji především pražskému zpravodajství, ale také kulturním či cestovatelským článkům, recenzím a rozhovorům se zajímavými lidmi. A co mě baví, když zrovna nepíšu? Jezevčíci, světová filmová a televizní tvorba, čtení knih a poslech audioknih a soundtracků, cestování (nejraději mám Madeiru, Portugalsko, Velkou Británii, severské země), snažím se naučit norsky a hlavně najít čas na ještě více a více psaní, protože příběhy se mají vyprávět...

Krátce:

Autorské tvorbě textů rozličných tvarů se oběcně věnuji od roku 1994, profesionálně pak od roku 1996. Mezi první CD, na kterých jsem se autorsky podílel jako textař, patřilo "comebackové" album Rebels a album Hazard Petra Dopity. Skladby s mými texty interpretovali např. Jiří Korn, Petr Kolář, Magda Malá, Michael Kocáb, Radka Fišarová, Zlata E. Kinská, Bára Basiková a řada dalších. Spolupracoval jsem mimo jiné i s Michaelem Jayem, autorem hudby pro Celine Dion a soundtracku Top Gun. Jako autor libret a textů písní jsem spolutvůrcem původních scénických projektů na Křižíkově fontáně...

Muzikál Malá mořská víla získal krátce po svém premiérovém uvedení v roce 2000 ocenění Sisyfos za významný dramaturgický přínos k rozvoji kulturního života hl. m. Prahy na Výstavišti Praha. Byl také nejdéle reprízovaným českým muzikálem, úspěšně mířil za svými diváky sedmnáct sezón.

Muzikály, divadelní a TV scénáře:

Malá mořská víla - (2000 - 2017, muzikál, Křižíkova fontána) • Notre Dame de Paris - (2001 - 2017, muzikál, Křižíkova fontána) • James Bond 007 - (2001, muzikál, Křižíkova fontána) • Benjamin aneb život pěšáka - (2001, muzikál) • Kočky - (2008, TV seriál) • Tristan a Isolda - (2010 - 2017, muzikál, Křižíkova fontána) • Taneční skupina roku 2010 (2011, TV pořad) • Úlomek (2011, TV povídka) • Elixír; Kronika vzpomínek - (2013, námět TV pořadu) • TV scénáře seriálu; smluvně vázán mlčenlivostí o projektu - (2017 až 2019) • The Gravestone / Náhrobek (alt. Hrob, který zůstal) - (2017, festivalový snímek) • Krev mé krve - (2018, divadelní hra)

Literární díla:

Catherine - próza • Druhý pohled - próza • Detektiv Michael Crow: Klauni - próza • Kouzla příběhů (int.: Vladimír Marek) & Nová psí pohádka (int. Jiří Lábus) - audiopohádky charitativního projektu Senioři čtou dětem • Zlatá první republika - edice Blesk extra • Dekameron 2020; antologie • Global insides - the vaccine; antologie (USA) • Detektiv Michael Crow: Krev není voda - próza (vydání v přípravě) • Něco jako štěstí - společenský román (vydání v přípravě)


Ivan D. Hladík – journalist, writer, screenwriter & creative marketing worker

For more than three decades I have been writing everything I personaly enjoy and believe so do my readers. I have several books, short stories, feuilletons, but also plays and TV scripts, countless articles for various media. For twenty two years I have worked and artistically worked on projects unique in the world, Křižík's Fountain in Prague. There I participated in successful musical projects as the author of lyrics and librettos, alternately in marketing and as a press spokesman, but also as an actor in some performances.

Part of my professional life revolved around theatre, musicals and film, but I also managed to gain experience in Czech and foreign marketing companies, where I created campaign designs, mobile applications, including functionality and design, graphic materials and presentations. In recent years, I have been writing and looking for topics as a journalist in the most widely read Czech daily newspaper and magazines named Blesk, where I focus mainly on Prague news, but also on cultural or travel articles, reviews and interviews with interesting people.

And what do I enjoy when I'm not writing? Dachshunds, world film and television production, reading books and listening to audiobooks and soundtracks, traveling (I prefer Madeira, Portugal, United Kingdom, the Nordic countries), I try to learn Norwegian and especially to find time for even more and more writing, because the stories are supposed to tell...