Ivan D. Hladík

Žurnalista, spisovatel, scenárista, textař & kreativec v marketingu

Už více než dvě desítky let (a čím dál více) píšu všechno a o všem, co mě baví a o čem věřím, že baví číst mé čtenáře. Mám za sebou několik knih, povídek, fejetonů, ale také divadelních her i televizních scénářů, bezpočet článků pro různá média.

Dvaadvacet let jsem pracovně i umělecky působil na projektech světového unikátu, Křižíkově fontáně v Praze. Tam jsem se podílel na úspěšných muzikálových projektech jako autor textů písní a libret, zároveň střídavě v marketingu nebo na postu tiskového mluvčího, ale i jako herec v některých představeních. Kolem činohry, muzikálů i filmu se točila část mého profesního života, stihl jsem ale také sbírat zkušenosti v českých i zahraničních marketingových společnostech, kde jsem tvořil návrhy kampaní, mobilních aplikací včetně funkčnosti a designu, grafické materiály a prezentace. Poslední roky píšu a vyhledávám témata coby novinář v nejčtenějším českém deníku Blesk, kde se věnuji především pražskému zpravodajství, ale také kulturním či cestovatelským článkům, recenzím a rozhovorům se zajímavými lidmi. A co mě baví, když zrovna nepíšu? Jezevčíci, světová filmová a televizní tvorba, čtení knih a poslech audioknih a soundtracků, cestování (nejraději mám Madeiru, Portugalsko, Velkou Británii, severské země), snažím se naučit norsky a hlavně najít čas na ještě více a více psaní, protože příběhy se mají vyprávět...

Krátce:

Tvorbě písňových textů se věnuji od roku 1996. Mezi první CD, na kterých jsem se autorsky podílel, patřilo "comebackové" album Rebels a album Hazard Petra Dopity. Skladby s mými texty interpretovali např. Jiří Korn, Petr Kolář, Magda Malá, Michael Kocáb, Radka Fišarová, Zlata E. Kinská, Bára Basiková a řada dalších. Spolupracoval jsem mimo jiné i s Michaelem Jayem, autorem hudby pro Celine Dion a soundtracku Top Gun. Jako autor libret a textů písní jsem spolutvůrcem původních scénických projektů na Křižíkově fontáně...

Muzikál Malá mořská víla získal krátce po svém premiérovém uvedení v roce 2000 ocenění Sisyfos za významný dramaturgický přínos k rozvoji kulturního života hl. m. Prahy na Výstavišti Praha. Byl také nejdéle reprízovaným českým muzikálem, úspěšně mířil za svými diváky sedmnáct sezón.

Muzikály, divadelní a TV scénáře:

Malá mořská víla - (2000 - 2017, muzikál, Křižíkova fontána) • Notre Dame de Paris - (2001 - 2017, muzikál, Křižíkova fontána) • James Bond 007 - (2001, muzikál, Křižíkova fontána) • Benjamin aneb život pěšáka - (2001, muzikál) • Kočky - (2008, TV seriál) • Tristan a Isolda - (2010 - 2017, muzikál, Křižíkova fontána) • Taneční skupina roku 2010 (2011, TV pořad) • Úlomek (2011, TV povídka) • Elixír; Kronika vzpomínek - (2013, námět TV pořadu) • TV scénáře seriálu; smluvně vázán mlčenlivostí o projektu - (2017 až 2019) • The Gravestone / Náhrobek (alt. Hrob, který zůstal) - (2017, festivalový snímek) • Krev mé krve - (2018, divadelní hra)

Literární díla:

Catherine - próza • Druhý pohled - próza • Detektiv Michael Crow: Klauni - próza • Kouzla příběhů (int.: Vladimír Marek) & Nová psí pohádka (int. Jiří Lábus) - audiopohádky charitativního projektu Senioři čtou dětem • Zlatá první republika - edice Blesk extra • Dekameron 2020; antologie • Global insides - the vaccine; antologie (USA) • Detektiv Michael Crow: Krev není voda - próza (vydání v přípravě) • Něco jako štěstí - společenský román (vydání v přípravě)


Ivan D. Hladík – journalist, writer, screenwriter & creative marketing worker

For more than two decades I have been writing everything I personaly enjoy and believe so do my readers. I have several books, short stories, feuilletons, but also plays and TV scripts, countless articles for various media. For twenty two years I have worked and artistically worked on projects unique in the world, Křižík's Fountain in Prague. There I participated in successful musical projects as the author of lyrics and librettos, alternately in marketing and as a press spokesman, but also as an actor in some performances.

Part of my professional life revolved around theatre, musicals and film, but I also managed to gain experience in Czech and foreign marketing companies, where I created campaign designs, mobile applications, including functionality and design, graphic materials and presentations. In recent years, I have been writing and looking for topics as a journalist in the most widely read Czech daily newspaper and magazines named Blesk, where I focus mainly on Prague news, but also on cultural or travel articles, reviews and interviews with interesting people.

And what do I enjoy when I'm not writing? Dachshunds, world film and television production, reading books and listening to audiobooks and soundtracks, traveling (I prefer Madeira, Portugal, United Kingdom, the Nordic countries), I try to learn Norwegian and especially to find time for even more and more writing, because the stories are supposed to tell...