Notre Dame de Paris • muzikál • Křižíkova fontána

12.06.2017

Původní český muzikál na motivy románu Victora Huga o znetvořeném zvoníkovi s krásnou, čistou duší, o odvaze postavit se krutosti a útlaku, o skutečných hodnotách lidského života.

Křižíkova fontána ožila zvrhlými šlechtickými radovánkami a rejem ubožáků a zlodějů, potulujících se pařížskými ulicemi. Zapletly se zde osudy zvoníka Quasimoda, soudce Frolla a kapitána Phoeba, kteří každý po svém milují krásnou a temperamentní cikánskou dívku Esmeraldu. Hudbu napsal i natočil Miloslav Janíček, texty písní a dialogy napsal Ivan Hladík. Na originální hudební nahrávku tančí Pražský divadelní balet . Představení je umocněno filmovou projekcí do vodní stěny fontány.

Za světlem měsíce, za jeho září, chtěla bych letět - vzduchem plout... Kde hvězd jsou tisíce, tak jako tváří, tam zmizet chtěla bych, zbavit se pout...

An original Czech musical on motives of the Victor Hugo novel about disfigured bell ringer with a beautiful, clean soul, about courage to stand against cruelty and oppression, about real values in human life. The Krizik's Fountain comes back to life in perverse nobility merrymaking and whirls of wretches and thieves wandering through the streets of Paris. The fates of the bell ringer Quasimodo, judge Froll and captain Phoebe, who all love beautiful and temperamental gypsy Esmeralda, are intertwined here.

Nad město vzlétneme i výš... Zářící hvězdy posbírám, ať střeží spánek tvůj, když sníš... - Já žádnou z nich však nevnímám - jsi sluncem, jež je zacloní, snad na věky mě budeš hřát... - Když tebe, lásko, blízko mám, ztrácí se význam slůvka "sám"... Nad město vzlétneme... Nad chrám...

Ein originell tschechisches Musical nach den Motiven von Victor Hugo über einen entstellten Glöckner mit einer schönen, sauberen Seele, über den Mut sich der Grausamkeit und Unterdrückung zu stellen, über wirkliche Werte des menschlichen Lebens. Die Křížík - Fontäne erwacht zum Leben durch verwerfliche Spielereien des Adels, einem Reihen der Armen und Diebe, die sich in den Pariser Straßen herumschleichen. Es verflochten sich die Schicksale des Glöckners Quasimodo, des Ritters Froll und des Kapitäns Phoebe, die - jeder auf seine Art - das schöne und temperamentvolle Zigeunermädchen Esmeralda lieben.